Odvoz šuta Beograd

Na teritoriji Beograda, obavljamo sve vrste odvoza šuta, zemlje, smeća i ostalog građevinskog materijala, kamionom do 5m3 ili kombijem za manje količine. Uslugu vršimo sa vašom ili našom radnom snagom. Vršimo uslugu selidbe kombijem. Takođe vršimo usluge razbijanja betona, pregradnih zidova, skidanje keramike, parketa, laminata, stare stolarije i sl. Cenu možete znati tek kada dobijemo informacije o poslu koji je potrebno obaviti.

Ako se vrši utovar sa kamionom koji ima na sebi kran i kašiku, cena usluge bi koštala zavisno od mesta i količine šuta gde se nalazi.

U tom slučaju, kontaktirate za dogovor oko konačne cene, na koju utiču:

  • Količina šuta
  • Lokacija de se nalazi šut
  • Vozilo koje angažujete
  • Vrsta šuta i drugog otpada

Cene koje Vam nudimo ako se šut ili druga vrsta odpada nalazi u džakovima:

  • Odvoz sa kombijem u cenu je uračunato 45min. Da bi vaši ljudi obavili utovar.
    Vreme za kamion do 5m2 je uracunato 1.30h, dok svaki sledeći započeti sat naplaćuje se 500din
  • Cena: 10 džakova samo odvoz bi kostao bi između 2000-3000din iz bilo kojeg dela grada. Ako mi vrsimo utovar koštao bi između 500-1000din – sve zavisi koliko se udaljeno šut nalazi od kombija.
  • Cena: 40džkova šuta samo odvoz sa vašim utovaro, iz bilo kojeg dela grada, koštao bi između 3000-3500din. Ako mi vršimo uslugu utovara cena nebi prelazila 6000din i u tom slučaju zavisilo bi gde se šut nalazi
  • Cena: od 40 do 100 džakova sa vašim utovarom iznosila bi od 3500-5000din. Naš utovar bi koštao od 2000-13000din, sto bi sve zavisilo od spratnosti ili nekoj udaljenosti od kamiona ili kobija.

Navedene cene su da bi znali koliko vas košta prevoz i utovar u džakovima